close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس های غمگین خسته شدن از زندگی شهریور 94
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: 01 / 06 / 1394
دسته:
بازدید: 1021

http://up.lifesms.ir/view/610883/khaste.jpg

 

ای زنـــــــــــــــدگی.......

توهرسازی بزنی....

من پایکوبی میکنم...

امـــــــــــا.....

یه چیزی یواشکی..

بهت بــــــــــگم........

خیـــــــــــــــلی

بـــــــــــــــــــی

معرفــــــــــتــی

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

⇦ خستـــــه کننـــــده میشـــــه برات⇨

!!....همـــــه چیـــــز....

⇦ وقتـــــی⇨

↻ روحـــــت بـــــا جِسمت↻

⇦ اختلاف سنی ⇨

....داشتـــــه باشـــــہ....!!!

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

↯ وقتے تموم زندگیت ↯

⇨ میشه دنیاے مجازے ⇦

⇩ یعنے از همه ے واقعیت ها ⇧

↯ بـریـــــدے ↯

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﺧــــــــــــــــــﺪﺍﻳا

ﺑــــﻪ ﺯﻧﺪﮔــــــﻲ گــــﻴﺮ ﻧﻤــــﻴﺪﻡ

ﻏــــــﺮ ﻫـــــﻢ ﻧﻤــــﻴﺰﻧﻢ

ﺍﻣــــــﺎ

ﺧـــــــــﻴﻠﻲ ﭼـــــــــﻴﺰﺍ

ﺍنـــــــــﺼﺎﻑ ﻧﻴـــــــــﺲ ......

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

سَلامَتـــــــــے جَــوونایـــــــے کِ دِلِ پیرْ دارَنْ♥??

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

☜بدتریــــن حــــالِ دنیـــا اینــــه که :

✘آدم دیگــــه✘

♝ دلِــش هیچــــی نخــــواد ...♝

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

* آدمـــ وقتــــــے ❂ ✧ از گُذشتـَــــش یــــاد میـڪنهــ ◆

⇦ یعنـــــــ:ـــے ➡ ¤ حــــــالــــہ الــــانـــش خیلــے ●

∅ مـــُــز َخـــــــر َفــــــهــ ⊗

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

کاش مــے شـد...

آدم گاهـے

بــﮧ انـدازه ے نیــاز،بمیـــرد!

بعد بلنــد شـود آهستـــﮧ آهستـــﮧ

خاکهــایـش را بتکــــاند گـردهایش بمـانـــد

اگـــر دلـش خـواسـت،

بـرگـــردد بــﮧ زنـدگــے...

دلـش نخــواسـت،

بخوابـــــد تـا ابـــــــــــــد . . . !!!

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

♚ روزی مےآیـــد ♚

کـــه خـــــــدا مےگویـــد یــــك قســم را از✍ قلــم ✍انداختــم

₰ قســـــــم₰ بــِــــــــــه ※⌛لــحظه اے⌛※ کٍـــــــه دلــــــــــت �� شکستـــــ ��

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

❤بہ سَلامتے روزے ڪہ❤

❤ بیاین پیشم بگین❤

ڪجایے دیوونہ چهل روز گذشت...

💤پاشو دلمون برای خودت نه هااا 💤واسه اخلاق گندت لک زده💤

❤پاشو نیم ساعت اخمتو ببینیم دوباره بخواب❤

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

بــ...ــــہ سـلامـتـ...ــے بـیـشـتــ...ـــریـن دروغـــ...ــے ڪـ...ــــہ تـــ...ــو زنـدگــ...ـــیم گــ...ـــفـتـم ↻خــ...ـــوبــ...ـــم....!!!↻

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ایـــــــــــــنـجـــــــا پــــــایان احســـاســـات مرده ام است...

"تـــــــــــمـــــــــــــــام "شـــــــــدم.

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

دیگر حالی نمی ماند وقتی گذشته ات با آینده تبانی کرده باشد …

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

یـــــک لیــــوان بغـــــض و یـــک مشــت قرص خواب آور...!!!

دلــــم که مرده است... بگذار این چشــــمــها را هم خـــواب کنم....!!!

خـــســــــته امـــــ... از بـــــــس که...

بیخـــــــــیــــال خسته ام...خســــــــــــــتــــــــــه

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

براﮮ دلمـــ دعآ کنید

دلمـــ خواب بـﮯ کابوس مـﮯ خواـهد

دلمــ کمـﮯ خدا مـﮯ خوا ـهد

کمـﮯ سکوت کمـﮯ اشک کمـﮯ بهشت

کمـﮯ آغوش آسمانـﮯ و

شآید کمـﮯ مـــــرگ..- ـهمین..!!

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 روحـᓄ ᓄـیخواهـــב بروב یک گوشهـ بنشینـב،  

 پشتش را بکنـב بهـ בنیا،

 پاهــایش را بغل کنـב و بلنـב بگویـב:

ᓄـטּ בیگر بازے نـᓄـیکنـᓄ …

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 زنـבگی!

 کلاهــت را بهـ هــوا بیانـבاز …

 کهـ ᓄـטּ בگر جاטּ بازے کرבטּ نـבارᓄـ!

 تو برבے … 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

⏪ﻫـﺪﻓــﻮﻥ ••

⏪ ﻗﻔـــﻞ ﺭﻭ یه ﻣـﻮﺯﯾـــــﮏ ••

[⏪][◀][■][▶][►►]

خداحافظ زندگی

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

  زنـבگی!  

  کلاهــــت را بهــ هــــوا بیانـבاز …  

  کهــ ᓄـטּ בگر جاטּ بازے کرבטּ نـבارᓄـ!  

  تو برבے …  

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 خستهـ اـᓄ  

 ᓄـثل سرباز از پست  

 ᓄـثل اعصاب از ᓆـرص …

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 ᓄـטּ خوبـᓄ ، خستهـ نیستـᓄ ! 

 ᓅــᓆـط گاهــے בستـᓄ بهـ زنـבگے نـᓄـے روב

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 بیخیالے هــایـᓄ را بهـ בل نگیر! 

 آنـᓆــבر خستهـ اـᓄ کهـ בیگر هــیچ احساسے برایـᓄ باـᓆـے نـᓄـانـבهـ

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 ᓆـلبے خاکے בاشتـᓄ ، آـבـᓄـا خیسش کرבنـב

 گِل شـב ، بازے کرבنـב ، خشک شـב ، خستهـ شـבنـב

 زבنـב شکستنـב ، خاک شـב ، پا رویش گذاشتنـב ، رב شـבنـב… 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 בریا را بے خیال

 زᓄـیטּ جواب نـᓄـے בهـــב

 בیگر בل بهـ آسـᓄـاטּ زבهـ اـᓄ ! 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 هــرگاهـ خبر ᓄـرگـᓄ را شنیـבے בر پے ᓄـزارے باش کهـ بر سنگش نوشتهـ :

 ساـבهـ بوבـᓄ ، باختـᓄ ! 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 בیگر از ایטּ شهــر…

 ᓄـیخواهـــᓄ سـᓅـر کنـᓄـ…

 چـᓄــבانـᓄ را بستهـ اـᓄـ…

 اگر خـבا بخواهـــב اـᓄـروز ᓄـیروᓄـ…

 نشستهـ اـᓄ ᓄـنتظر ᓆـطار…

 اـᓄـا نهـ בر ایستگاهــ…

 روے ریل ᓆـطار … 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 ᓄـے توانے آنـᓆــבر خستهـ باشے

 کهـ خواب را

 کهـ کابوس را

 حتے ᓄـرگ را، پس بزنی؟

 جهــاטּ جوابـᓄ کرבهـ است … 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 صـᓅـحهـ هــاے تـᓆـویـᓄ ᓄـرا یاـב گذر زᓄـاטּ ᓄـے انـבازنـב!

 نـᓄـیـבانـᓄـ، پس کے زنـבگے شروع ᓄـے شوב …؟ 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 בلـᓄ ᓄـے خواهـــב

 زنـבگے اـᓄ را ᓄـوᓆـت بـבهـــᓄ בست یک آـבـᓄ בیگر

 بگویـᓄ تو بازے کטּ تا ᓄـטּ برگرבـᓄ

 نسوزیهــا..؟! 

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

 ᓄـטּ خیلے وᓆـتهـ کارت ᓆـرᓄـزᓄـو گرᓅـتـᓄ …

 ᓅــᓆـط בارᓄ آروᓄ آروᓄ زᓄـینو ترک ᓄـیکنـᓄ واسهـ وᓆـت کشی! 


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی