اس ام اس و متن های به سلامتی...

 

به سلامتی همه دخترهایی که تو نداری پای عشقش میمونه و تو دارایی عشقش تنهاش میزاره….

---------------------------------------------------

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی‌ ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !

---------------------------------------------------

گفت : بزن به سلامتی پت و مت !
گفتم : حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن ؟
گفت : نه ، به این خاطر که تا تهش با هم بودن !

---------------------------------------------------

به سلامتی کسی که میدونی هرچقدر هم سرش داد بزنی هیچوقت ازت انتقام نمیگیره. به سلامتی همه مادرا


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,